Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν θέλει πρόσφυγες κοντά σε αυτό

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις σχετικές δηλώσεις και τα δημοσιεύματα, διευκρινίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος εφάπτεται των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και τονίζει ότι τον χώρο αυτό διεκδικεί το Πανεπιστήμιο ώστε να τον αξιοποιήσει για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζει.