Συμμετοχή της ΕΛΤΡΑΚ σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Στον διαγωνισμό της ΔΕΗ ΔΕΗ+4,28% για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων Caterpillar προτίθεται να συμμετάσχει η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Ο διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί από τη διεύθυνση υλικού και προμηθειών της ΔΕΗ, με αριθμό διακήρυξης ΔΥΠ-600601.