ΤΑΙΠΕΔ: H Cosco προτιμώμενος επενδυτής για το 67% του ΟΛΠ

Προτιμώμενο επενδυτή για το 67% του ΟΛΠ ΟΛΠ+10,64% ανακήρυξε την Cosco Group το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.
Η απόφαση ελήφθη σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του δ.σ. και αφού πρώτα, εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε η κινεζική εταιρεία.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και η σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.