Η Gira ανακαλεί πρίζες με αυξημένη προστασία επαφής

– Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης αυτών των πριζών με προστατευτικό παιδιών (κυρίως αν τοποθετηθούν μέσα αγώγιμα υλικά) μπορεί να προκληθεί θάνατος από ηλεκτροπληξία - Άμεσα δωρεάν αντικατάσταση των πληττόμενων προϊόντων για πελάτες - Έχουν δημιουργηθεί Hotlines για καταναλωτές και ειδικευμένους ηλεκτρολόγους - Πρόβλημα έχει υπάρξει μόνο σε περιορισμένο αριθμό πριζών με αυξημένη προστασία επαφής («προστατευτικό παιδιών»)

Στα πλαίσια της προστασίας των καταναλωτών, η Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (Gira), ένας από τους διεθνώς κορυφαίους ολοκληρωμένους προμηθευτές τεχνολογίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και κτιριακών συστημάτων, ανακαλεί προληπτικά ένα μέρος των πριζών με αυξημένη προστασία επαφής («προστατευτικό παιδιών»). Εσωτερικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα καλύμματα πριζών με αυξημένη προστασία επαφής, που διακινήθηκαν από την Gira στο χρονικό διάστημα από 09.12.2014 έως 26.01.2016 μέσω διαφόρων χονδρεμπόρων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ενδέχεται να εμφανίζουν ελαττώματα. Στις πληττόμενες πρίζες μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις η μηχανική διάταξη στο κάλυμμα της πρίζας – το λεγόμενο «Shutter» – να μην κλείνει με το προβλεπόμενο τρόπο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης της πρίζας, για παράδειγμα αν εισαχθούν αγώγιμα υλικά, – να προκύψει – όπως θα συνέβαινε σε κάθε συνηθισμένη πρίζα χωρίς αυξημένη προστασία επαφής – ηλεκτροπληξία, με συνέπεια σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς. Για να μειωθεί τυχόν κίνδυνος, οι γονείς και οι ενήλικες θα πρέπει να φροντίσουν ώστε τα απειλούμενα άτομα, ιδιαίτερα τα παιδιά, να μην πλησιάζουν τις πρίζες στο σπίτι ή σε άλλους χώρους και να μην υπάρχει πιθανότητα να τοποθετήσουν αγώγιμα υλικά μέσα στις πρίζες.

Η ασφάλεια προηγείται

Ως τώρα δεν έχει υπάρξει περιστατικό βλάβης στις πρίζες με αυξημένη προστασία επαφής («προστατευτικό παιδιών»), οι οποίες πωλούνται κάθε χρόνο κατά εκατομμύρια από την Gira σε πλήθος χωρών, χωρίς να έχουν υπάρξει προβλήματα. Καθώς για την Gira η ασφάλεια όλων των προϊόντων έχει τη μέγιστη προτεραιότητα, η ιστορική αυτή εταιρεία με έδρα το Radevormwald ενήργησε αμέσως και αποφάσισε σε στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές μία ανοιχτή ανάκληση των πληττόμενων καλυμμάτων των πριζών. Στα πλαίσια της ανάκλησης εφαρμόζονται πλέον βήμα προς βήμα όλα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τις αρχές, ώστε να συλλεχθούν οι ήδη παραδοθείσες πληττόμενες παρτίδες από τους χονδρεμπόρους ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τις εταιρείες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τους καταναλωτές ώστε να εξαλειφθεί με αυτό τον τρόπο η πιθανή πηγή κινδύνου. Για αυτό τον σκοπό, η Gira θα απευθυνθεί στο κοινό με αγγελίες, αφίσες στο εμπόριο καθώς και με πληροφοριακό υλικό στο διαδίκτυο.

Δωρεάν αντικατάσταση από εξειδικευμένες εταιρείες

Οι πελάτες πρέπει να απευθυνθούν στους ηλεκτρολόγους που τους εξυπηρετούν, εφόσον αγόρασαν πληττόμενα προϊόντα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή έχουν τοποθετήσει τέτοια. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι μπορούν να ενημερώσουν τους πελάτες για το αν πλήττονται πιθανώς τα καλύμματα των πριζών τους. Αν οι πελάτες έχουν τοποθετήσει πιθανώς ελαττωματικά καλύμματα πριζών, ο αρμόδιος ηλεκτρολόγος θα πραγματοποιήσει έναν επιτόπιο έλεγχο λειτουργίας. Αν εκεί διαπιστωθεί ότι τα καλύμματα πριζών εμφανίζουν την καθορισμένη εικόνα σφάλματος, ο αρμόδιος ηλεκτρολόγος θα τα αντικαταστήσει δωρεάν με νέα καλύμματα με πλήρως λειτουργική, αυξημένη προστασία επαφής. Η αντικατάσταση των καλυμμάτων των πριζών γίνεται γρήγορα και εύκολα, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο. Η Gira δηλώνει ρητά πως οι πελάτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποπειραθούν να αντικαταστήσουν μόνοι τους τα καλύμματα των πριζών.

Δωρεάν Hotline

Για να απαντώνται άμεσα ερωτήσεις πελατών και ειδικευμένων ηλεκτρολόγων, η Gira έχει διαθέσει άμεσα μια δωρεάν τηλεφωνική γραμμή

για πελάτες και ειδικευμένους ηλεκτρολόγους: 0030 2107 4855 60

Οι πελάτες μπορούν εδώ να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι μαθαίνουν μεταξύ άλλων ποια προϊόντα πλήττονται και πώς μπορούν να πραγματοποιούν σωστά την αντικατάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν επίσης στη διεύθυνση www.recall.gira.com/gr.

Πρόβλημα έχει υπάρξει μόνο σε περιορισμένο αριθμό πριζών με αυξημένη προστασία επαφής («προστατευτικό παιδιών»)

Η Gira τονίζει ότι δεν πλήττονται οι πρίζες οι ίδιες, αλλά μόνο το «Shutter» (διάφραγμα) στα καλύμματα. Αυτό σημαίνει το εξής: Η τροφοδοσία ρεύματος στις πρίζες δεν επηρεάζεται. Οι πρίζες οι ίδιες λειτουργούν κανονικά και διασφαλίζουν τη στάνταρ προστασία επαφής, όταν χρησιμοποιούνται σωστά, όπως κάθε συνηθισμένη πρίζα. Συνεπώς μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Μόνο η αυξημένη προστασία επαφής («προστατευτικό παιδιών») δεν είναι πιθανώς δεδομένη.