3…2…1…ΚΛΙΚ!

Το ‘timing’ λένε είναι όλα τα λεφτά…εδώ θα συμφωνήσουμε!!!

1aba86fa9cf04b7f78e83b5dafbb2aa3

8273dbeacb3dfd75ba65c20b21d72354

261ee9dc8ffabd77faa13b870e834489

579967d6bd25e7cc2ce0dfb988a41741

a46c39ee708bf1ca8fa58a23aa10dc97

be5097f2b60c19dc6b6d870e4dfbc635

c0d2283ee12bbefd9563df86f50f383c

cba5c1bf00913a1ddfd232fb39a4e9ae

9e8f4c7cdcdb27abf556ff7f11bbeccf

6d7c25eb2293fb5039b713554b8f7a7e

5eba39b37c7ef8bf48ea16bbb30d06a7

1fb4c07f343657c4ec265f62366e1ac3

1c45807bffb2b5c5bc585a08139b83e1

fd0ecac9596e0a37e10494abd8306bee

549669327bd9eb003cfeff4f0ce53859

f4fe07419e1a781a81be51c05bfd2614

5eba39b37c7ef8bf48ea16bbb30d06a7

d078cdbc24f28fbf70f60382348fdf76

df0a464238ec7988083b30d6e2f3c550