Όταν σου γυρίζει μια τεράστια τρίχα στο πρόσωπο ! (εάν αηδιάζετε μην το δείτε)

Όταν σου γυρίζει μια τεράστια τρίχα στο πρόσωπο !