Μικρά παιδιά μιλάνε στην νοηματική γλώσσα και θα σας εκπλήξει πόσο καλά το κάνουν! (video)

O Ken και η Sarah Brown υιοθέτησαν δύο αγοράκια με προβλήματα ακοής. Έτσι, ο Ken και η Sarah άρχισαν γρήγορα να μάθαίνουν τη νοηματική γλώσσα για να μπορέσουν να διδάξουν και τα παιδιά τους ώστε να επικοινωνήσουν μαζί τους!