Δεν τους άρεσε η ποδιά της γι αυτό αποφάσισε να την βγάλει και τα έδειξε ΟΛΑ! (video)

Δεν τους άρεσε η ποδιά γιατί αναπαρισδτούσε ένα γυνακείο σώμα που δεν άρεσε καθόλου στους άντρες και δεν ταίριαζε καθόλου στην κοπέλα οπότε είπε να τους κάνει ένα δώρο!