ΠΑΘΙΑΣΤΗΚΕ με τον χορό και είπε να ρίξει και δυο ΞΩΦΑΛΤΣΕΣ στην ντάμα του! (video)

Παρόλα αυτά συνεχίσανε κανονικά!