Την βοήθησε να σηκωθεί και της έφυγε η μπλούζα! (video)

Tομάξανε και χάσανε αυτοί την ισοορροπία τους! Κάνανε πατινάζ και άντε τώρα να τρέξουν να πιάσουν την μπλούζα! Καλύτερα να μην την πιάσουν για να υπάρχει και νόημα που κάνουν πατινάζ!