Πήγαιντε τα αυτοκίνητά σας για πλύσιμο και αν δείτε τέτοιο μωρό ζητήστε του οπωσδήποτε να σας το πλύνει! (video)

Δεν θα το μετανοιώσετε! Θα το κάνει λαμπίκο!