Πήγασος Εκδοτική: Παραιτήθηκε ο Γιώργος Μπόμπολας από Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πήγασος Εκδοτική ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2015 αποφασίστηκε, κατόπιν της παραιτήσεως του Προέδρου Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικού Μέλους, Γεωργίου Μπόμπολα και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, ν” ανακατανεμηθεί το αξίωμα του Προέδρου και ν” επανορισθούν οι ιδιότητες των Μελών του Δ.Σ. ως Εκτελεστικών ή μη.

Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
  • Σπύρος Αναστασίου Βενέτης, Μέλος Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος.
  • Χρήστος Σπυρίδωνος Πατέλης, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.