Πλακωθήκανε σε μία καφετέρεια και κάνανε γυαλιά καρφιά ολόκληρο το μαγαζί! (video)

Βέβαια ο αγώνας δεν ήταν δίκαιος  ήταν πολλοί εναντίον ενός…