Σε άλλα εννέα σχολεία σταδιακά τα σχολικά γεύματα

Άρχισε σήμερα η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του πιλοτικού προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα» σε σχολεία των Δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Νέας Ιωνίας, Ταύρου, Παλαιού Φαλήρου και Χαλανδρίου ως κοινή δράση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Η δράση ξεκινά σε τρία από τα εννέα επιπλέον Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά η δεύτερη φάση υλοποίησης του προγράμματος και καλύπτει το σύνολο των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.

Ήδη από τον Φεβρουάριο υλοποιείται το πρόγραμμα σίτισης όλων των μαθητών με επιτυχία σε 9 δημοτικά σχολεία του Δήμου Περάματος.

Οι στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» είναι να αντιμετωπιστούν όσο είναι δυνατόν οι ανάγκες σίτισης αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού αφενός και αφετέρου να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτρέψουν φαινόμενα σχολικής διαρροής. Συγχρόνως να δραστηριοποιηθούν και να συνεργαστούν αρμονικά το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Το σύνολο των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υλοποιούν το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» είναι 18 και ο αριθμός των μαθητών που σιτίζεται από αυτό ανέρχεται σε 3150.