Η Επιτροπή Χρέους έβγαλε παράνομο και απεχθές το ελληνικό χρέος

Ως «παράνομο, παράτυπο και απεχθές» χαρακτηρίστηκε το χρέος, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους.

Τα πρώτα πορίσματα της Επιτροπής, τα οποία δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, αναφέρουν πως το χρέος εξυπηρετεί την μεταφορά ιδιωτικού χρέους στον δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα σημειώνει: «Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα ήταν και είναι το θύμα μιας επίθεσης που προετοιμάστηκε και οργανώθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η βίαιη, παράνομη και ανήθικη αποστολή είχε σκοπό αποκλειστικά τη μεταφορά του ιδιωτικού χρέους στο δημόσιο τομέα», ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως το ελληνικό χρέος από τον Ιούνιο του 2015 θεωρείται μη βιώσιμο, καθώς «η εξυπηρέτησή του θα παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η αξιοπρέπεια των ανθρώπων αξίζει παραπάνω από το παράνομο, παράτυπο, απεχθές και μη βιώσιμο χρέος», προσθέτει, υπογραμμίζοντας πως η χώρα έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί μονομερώς την αποπληρωμή του.

«Παράνομα, παράτυπα και απεχθή» θα πρέπει να θεωρούνται τα δάνεια που χορηγήθηκαν στη χώρα, καθώς ο δανεισμός παραβιάζει το Σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τις διεθνείς συνθήκες, το διεθνές Δίκαιο, αλλά και τους κανόνες των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στόχος, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύτηκε, είναι η σωτηρία των εγχώριων και ξένων τραπεζών.

Επικεφαλής της Επιτροπής είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με επιστημονικό συντονιστή τον Βέλγο Ερίκ Τουσέν και υπεύθυνη για τις σχέσεις της Επιτροπής με το Ευρωκοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια ξένων χωρών, η ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα.

Την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι εργασίες της Επιτροπής στις 10:30 και θα ολοκληρωθούν με συνέντευξη Τύπου στις 16:00, κατά την οποία θα διανεμηθεί και η προκαταρκτική Εκθεση.