Αυτή ίσως είναι η καλύτερη δικαιολογία που μπορείτε να πείτε αν αργήσετε στην δουλειά σας! (εικόνα)

Ένας έκπληκτος οδηγός συνειδητοποίησε ότι κάτω από το αυτοκίνητό του υπήρχε ένας αλιγάτορας…

Άνετα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία αν αργοπορήσει οπουδήποτε…

Looks like I'm not going home