Πως να μην είναι άλλωστε με τέτοιο θέαμα! Αφού η κοπέλα χρειαζόταν βοήθεια ο καθένας θα έπρεπε να είναι πρόθυμος να βοηθήσει τον συνάνθρωπο πόσο μάλλον μία ωραία παρουσία!