Μία λέξη: Μητέρα! Τι σημαίνει για σας; (video)

Γυναίκες από την ηλικία των 5 μέχρι 50 κλήθηκαν για να απαντήσουν τι σημαίνει γι αυτές οι λέξη Μητέρα.

Μετά από αυτές τις απαντήσεις σίγουρα θα θέλετε να πάρετε αγκαλιά την μητέρα σας!