Μην εκνευρίσετε ΠΟΤΕ καθηγητή σας γιατί μπορεί να έχετε αυτήν την κατάληξη! (video)

Ο τρόπος τους ήταν λίγο αντιπαιδαγωγικός αλλά ήταν σίγουρο το αποτέλεσμα!