Μάθαμε την πιο αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης, και δεν είναι το προφυλακτικό….!

Πώς επιλέγεις μέθοδο αντισύλληψης; Για τους περισσότερους βασικό κριτήριο για να επιλεγεί η μία ή η άλλη μέθοδος είναι η αποτελεσματικότητα, ενώ δευτερευόντως επηρεάζει την απόφαση του ζευγαριού και η ευκολία εφαρμογής.

Ποιες μέθοδοι είναι όμως κατά μέσο όρο πιο αποτελεσματικές; Μάθε τα ποσοστά για κάθε μέθοδο αντισύλληψης:

1. Τσιρότο: 91%

2. Κολπικός δακτύλιος: 91%

3. Ενδομήτριο σύστημα απελευθέρωσης ορμονών (IUD): 99,8%

4. Οικογενειακός προγραμματισμός (προγραμματισμός γονιμότητας): 76%

5. Ενέσιμο αντισυλληπτικό: 94%

6. Προφυλακτικό: 82%

7. Αντισυλληπτικό χάπι: 91%

8. Σπερματοκτόνα: 72%

9. Γυναικείο προφυλακτικό: 79%