Πόση ώρα πρέπει να διαρκεί το σεξ και πόση τα προκαταρκτικά!

Νέα έρευνα απαντάει στο ερώτημα που «βασανίζει» τους περισσότερους…

Πολλοί άντρες αναρωτιούνται πόσο πρέπει να διαρκεί το σεξ και τα προκαταρτικά για να φτάσει σε οργασμό η γυναίκα, με συχνό φαινόμενο να απορούν αν οι αντοχές τους είναι επαρκείς για να το καταφέρουν!

Για να δώσουν απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις, χωρίς να χρειαστεί το ζευγάρι να υποστεί την αμηχανία που συνοδεύει μια τέτοια συζήτηση, οι ερευνητές αποφάσισαν να ρωτήσουν 152 ζευγάρια ποια θεωρούν πως είναι η ιδανική διάρκεια των προκαταρκτικών και της σεξουαλικής πράξης.

Ζητήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν ποια είναι η πραγματική διάρκεια των προκαταρκτικών και της σεξουαλικής πράξης στη δική τους ερωτική ζωή και ποια πιστεύουν πως είναι η ιδανική διάρκεια των προκαταρκτικών και της σεξουαλικής πράξης για τον/την σύντροφό τους. Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν ποια πιστεύουν ότι είναι η ιδανική διάρκεια των προκαταρκτικών και της σεξουαλικής πράξης για το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών και των γυναικών.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας:

– Η ιδανική διάρκεια των προκαταρκτικών ήταν η ίδια για άντρες και γυναίκες.

– Η ιδανική διάρκεια της σεξουαλικής πράξης για τους άντρες ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη απ” ότι για τις γυναίκες.

– Η ιδανική διάρκεια των προκαταρκτικών και της σεξουαλικής πράξης ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική διάρκεια προκαταρκτικών και σεξουαλικής πράξης τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες.

– Οι γυναίκες θεώρησαν ότι ο σύντροφός τους επιθυμεί τα προκαταρκτικά και η σεξουαλική πράξη να διαρκούν πολύ λιγότερο απ” ότι δήλωσαν οι ίδιοι. Δεν παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο για τους άντρες συμμετέχοντες.

Και τα δύο φύλα φάνηκε να πιστεύουν σε λανθασμένα στερεότυπα όσον αφορά τις επιθυμίες των αντρών, όχι όμως των γυναικών –οι συμμετέχοντες θεώρησαν πως οι άντρες επιθυμούν τα προκαταρκτικά και η σεξουαλική πράξη να διαρκούν λιγότερο απ” ότι δήλωσαν οι άντρες συμμετέχοντες ότι επιθυμούν στην πραγματικότητα.

– Οι αντιλήψεις τόσο των αντρών όσο και των γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη για τη διάρκεια που θεωρεί ιδανική ο/ή σύντροφος φάνηκε να επηρεάζονται αρκετά από στερεότυπα και προσωπικές πεποιθήσεις.