Έπειτα από έναν και πλέον μήνα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επανέναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το καμπανάκι της λεωφόρου Αθηνών θα ηχήσει ξανά αύριο, Δευτέρα 3 Αυγούστου, με την αγορά, ωστόσο, να ξεκινά τις συνεδριάσεις σε δύο ταχύτητες, καθώς όπως αποφασίστηκε, για τους έλληνες επενδυτές θα υπάρχουν capital controls, σε αντίθεση με τους ξένους επενδυτές.

Με την υπουργική απόφαση Τσακαλώτου, τίθεται αυστηρός περιορισμός για την αξιοποίηση υφιστάμενων τραπεζικών καταθέσεων για αγορές μετοχών από τους Έλληνες επενδυτές και επιβάλλεται η δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών όπου θα κατατίθενται νέα κεφάλαια για αγορές. Για τους αλλοδαπούς επενδυτές προβλέπεται πλήρης ελευθερία κινήσεων και εκροής κεφαλαίων.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, οι Έλληνες επενδυτές θα πρέπει να ζητούν από τις τράπεζες το άνοιγμα ειδικού τύπου τραπεζικών λογαριασμών ή υπολογαριασμών προκειμένου να μπορούν να βάζουν κεφάλαια και να εκτελούν συναλλαγές. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποδοχή νέων κεφαλαίων και τη διοχέτευσή τους στο Χρηματιστήριο.

Προβλέπεται επίσης απόλυτη απαγόρευση εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, προκειμένου να μην προκληθούν ζητήματα ευστάθειας στον τραπεζικό κλάδο και τις ΑΕΔΑΚ στην περίπτωση μαζικών εξαγορών.

Τι λογίζεται ως νέο χρήμα:

– Χρήματα από έμβασμα εξωτερικού

– Χρήματα από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων

– Χρήματα από επιστροφή ασφαλειών (margin)

– Χρήματα από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων

– Χρήματα από πιστώσεις προερχόμενες από θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

– Χρήματα από καταβολή σε μετρητά σε πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα οποία εκτελούν τις οικείες συναλλαγές, του τιμήματος αγοράς των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που παραγγέλλονται να αποκτηθούν.