Ενα μοντέλο που εφαρμόζεται στη Γαλλία εξετάζει η κυβέρνηση, για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και τα κρυφά εισοδήματα που έχουν «φύγει» για τις τράπεζες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Ημερησίας», το οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει το σχέδιο Βαρουφάκη που προέβλεπε την επιβολή φόρου 15% – 30% για όσους αποκαλύψουν στις φορολογικές αρχές τα αδήλωτα εισοδήματα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και προσανατολίζεται τώρα σε ένα νέο σχέδιο νόμου. Το σχέδιο αυτό θα πάρει και χαρακτηριστικά από αντίστοιχο μοντέλο της Γαλλίας, το οποίο προβλέπει υπέρογκους φόρους και βαριά πρόστιμα για όσους δεν αποκαλύπτουν στις φορολογικές αρχές τους λογαριασμούς που έχουν στο εξωτερικό και οι καταθέσεις τους δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι κατάσχεση έως και το 100% κάθε ποσού.

Το νέο σύστημα που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών θα προβλέπει την υποχρεωτική δήλωση των τραπεζικών καταθέσεων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το γαλλικό μοντέλο προβλέπει για όσους δεν αποκαλύψουν αυτές τις πληροφορίες:

  • Αυτοτελή πρόστιμα 1.500 ευρώ για κάθε λογαριασμό που δεν έχει δηλωθεί.
  • Για πολύ μεγάλες αδήλωτες τραπεζικές κατασχέσεις, το αυτοτελές πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και το 5% της κατάθεσης.
  • Οι τόκοι και τα μερίσματα στο εξωτερικό, φορολογούνται με φόρο εισοδήματος και αναδρομικά αν δεν είχαν δηλωθεί, σύμφωνα με το κλιμάκιο του φορολογούμενου στη χώρα του εκτός αν έχουν ήδη φορολογηθεί κανονικά στη χώρα που τηρούνται.
  • Το ποσό των αδήλωτων καταθέσεων επί του οποίου επιβάλλεται φόρος, προσαυξάνεται κατά 25%.
  • Οι φορολογικές κυρώσεις και τα πρόστιμα στη Γαλλία κυμαίνονται από 40% – 80% του ποσού του φόρου.
  • Στα αδήλωτα ποσά αυτά θα προστεθούν και τόκοι υπερημερίας αναδρομικά, που στην Γαλλία ανέρχονται σε 4,8% ετησίως.
  • Η φορολογική διοίκηση μπορεί να ασκήσει και ποινική δίωξη, αν ο φορολογούμενος δεν είναι συνεργάσιμος με τις ελεγκτικές αρχές.

Τα ποσά των προστίμων είναι τα ανώτατα που μπορεί να επιβληθούν και σε περίπτωση που ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος ο φορολογούμενος μπορεί να τα διαπραγματευτεί. Επίσης ο ελεγχόμενος μπορεί να αντικρούσει το τεκμήριο εισοδήματος, αν επικαλεστεί πραγματικά γεγονότα που δείχνουν ότι για τα ποσά αυτά έχει φορολογηθεί νόμιμα, στη χώρα του ή στο εξωτερικό.