Είτε είστε σχέση είτε όχι, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς θα συμφωνήσουμε ότι οι  δημόσιες επιδείξεις  αγάπης πρέπει να σταματήσουν γιατί κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο!

3a2c07c2-78bb-49e0-acce-43f6f8a2cd4b 4e851a8b-bbb9-4959-b216-bf98eced66ec 15d45d67-bcf6-456c-bb79-4b11ea07ddbe 31e99da5-90cc-428b-b836-00230a5837c4 44f3d82c-259e-47c5-b9a0-aae3c13d0527 59e76025-0371-4370-aaaf-91bad2134e70 68fa7281-9ef9-4487-9ded-3aef182e438a 76b3e93d-9c90-4a68-9c9a-0d95975e1121 86d21ddf-3cdb-4360-9308-d9e27b8748b7 197c1d28-1dc4-423f-bcab-31af290c9c75 604f3644-6987-45ea-8192-fefdc9dafbf1 3720c2f0-774f-4263-aa30-c98d0a583e5d 607216f2-ec35-4b64-b739-a2365cf7bd4e 5674732f-ed62-440f-8ed7-248264d6ae69 a185c5fc-a837-48f2-9848-2108e28b1b94 b1ee2952-14ae-4010-8fef-1fdef876f4c8 c57aa919-309b-4c6a-8f16-4551f4fca764 c6259206-ceb9-4b53-ac6b-7328b04ba1d1 cc4bfda7-7f0d-4f99-8146-af00cd29195f