Γενικότερα πιστεύουμε πως οι γυναίκες αντέχουν περισσότερο καιρό την αποχή από το σεξ. Μήπως όμως αυτό είναι ένας μύθος;

Ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία που άντλησαν από 500 άντρες και 500 γυναίκες. Τα αποτελέσματα, έδειξαν πως 1 στις 5 γυναίκες δεν αντέχει να μην κάνει σεξ τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Οι άντρες δήλωσαν πως δεν αντέχουν καθόλου να μην κάνουν σεξ.

Η έρευνα έδειξε και κάτι άλλο που ήδη πιστεύαμε. Οι γυναίκες πρέπει να διακατέχονται και από συναίσθημαγια να κάνουν σε ενώ οι άντρες δεν φαίνεται να έχουν τέτοιο ζήτημα.

Τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, οι παράγοντες συχνότητα και ηλικία έπαιζαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και στα δυο φύλα, στις ηλικίες των 20 με 30 έκαναν σεξ καθημερινά. Όσο μεγάλωναν όμως τόσο μειωνόταν και η συχνότητα των επαφών.

Το στοιχείο που ίσως δίνει απάντηση στο ερώτημα πόσο καιρό αντέχουν τα δυο φύλα χωρίς σεξ είναι πως το μεγαλύτερο διάστημα που η μέση γυναίκα δεν έχει κάνει σεξ έφτανε τους 20 μήνες ενώ για τους άνδρες ήταν 6 μήνες.