Υπάρχουν μόνο 60.600 ουρακοτάγκοι σε ολόκληρο τον πλανήτη! Αυτός ο Ουρακοτάγκος αποκαλύπτει στην μικρή φίλη του πως το φαγητό της τους καταστρέφει το σπίτι! Ας σκεφτούμε λίγο και την φύση που μας προσφέρει τόσα! Η δύναμη είναι στο χέρι μας!