Μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο κάνοντας μία απλή κίνηση! Αυτό μας δείχνει αυτό το κοινωνικό πείραμα! (video)

113

Γιατί πάνω απ΄όλα είμαστε άνθρωποι!