Ένα Ιαπωνικό game show διαφορετκό από τα άλλα! Στο συγκεκριμένο απλά τρομοκρατούν ανθρώπους! Αυτή η γυναίκα πραγματικά ήταν για λύπηση!