Αν έχεις τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς! Μία πλάκα πήγε να κάνει το παιδί αλλά λίγο μπρουτάλ! Πως δεν έμεινε από καρδιά ο φίλος του πάλι καλά!